Ученички парламент

Први састанак

Председник парламента за ову школску годину је ученица IV- 4 Дубравка Маленић, а ментор је проф. Љиљана Вранић. Из сваког одељења присутно је по два представника парламента. Дневним редом председавају предсеник и ментор. Састанак је одржан у школској библиотеци са почетком у 13 .10 часова. На састанку су донете следећи предлози:

  1. Молимо да се размотри предлог и заузме свој став о томе да се од 1.11.2009. у школу за све ученике уведу идентификационе картице, образложење :
    - Тако би се побољшала организација рада школе, не би биле потребне школске униформе, не би био потребан засебан улаз из Лазе Костића и Доситејеве. Ношење картица било било би обавезно за све, а ко је нема морао би да напусти школу. Дизајнирање, штампање и пластифицирање урадили би сами ученици уз помоћ ментора. Такве исте картице постојале би и за госте школе. Ово као пракса постоји у многим школама и институцијама не само у нашем граду, и свуда се показало као исправно. Уз идентификационе картице за наставнике, ученике, управу и руководство школе, постојаће и картице за госте школе, новинаре и сл.
  2. Школски отворени клуб постоји већ дуже време, а недефинисано је како се он хигијенски чисти и одржава. Предлог ментора јесте да ученици којима је у току месеца изречена васпитно - дисциплинска мера и они који имају више од 5 неоправданих и 50 оправданих часова, а не из здравствених разлога, дођу последњу суботу у месецу уз помоћ особља задуженог за уређивање Ш.О.К. -a очисте и уреде Ш.О.К. Са њима ће према договору увек бити или председник или ментор задужен за рад Ученичког Парламента. Ученик који не дође кажњава се са 4 неоправдана часа.
Valid XHTML 1.0 Strict! | © проф. Душко Обрадовић и проф. Светлана Варићак - Васић са ученицима Гимназије, уз посебан допринос ученика Предрага Илкића (IV-5 2012.)