Важне информације о новом специјалистичком рачунарском смеру

29.03.2017. НОВИ СМЕР У СОМБОРСКОЈ ГИМНАЗИЈИ - вести

20.03.2017. Припрема за такмичење из програмирања у Гимназији и сарадња са фирмом Microsoft

У Гимназији "Вељко Петровић" у Сомбору ученици се већ годинама припремају за такмичења из програмирања и постижу изузетне резултате.

18.03.2017. Почиње припремна настава из математике за упис у први разред рачунарског смера

Припреме из математике за пријемни испит почињу 18. марта у 9:30 више

08.02.2017. Послата молба Министарству просвете РС

Молба за отварање новог специјалистичког рачунарског смера је послата 08. фебруара 2017. године Министарству просвете, науке и технолошког развоја. Молба је написана на укупно 14 страна и прати је 9 прилога. Врло је важна чињеница да је анкетирањем потврђена изразито велика заинтересованост осмака у Сомбору и у осталим општинама ЗБУО за упис на овај смер. Такође, верујемо да ће и добијена подршка бити од позитивног утицаја.

Прву страну молбе можете видети овде.

Потреба за отварањем рачунарског смера

Развој друштва утемељен на знању, процес глобализације и европске интеграције дефинишу и намећу нове потребе у погледу оспособљености појединца за живот и рад. У данашњим условима од приоритетног је значаја оспособљавање ученика за сналажење у свету брзих промена и са компетенцијама у савременим васпитно-образовним подручјима. Стручњаци у подручјима ИТ су дефицитарни и потреба за њима је у сталном порасту. Предвиђа се да стручњаци тог профила неће имати никаквих проблема са запошљавањем. ИT, укључујући и програмирање, нису данас само “вештине на цени”, већ у себи подразумевају и начин размишљања - познавање “кука и квака” света 21. века. Па чак и више од тога, те вештине ће постати саставни део многих активности, било да је у питању развој софтвера, научно истраживање, анализа података, решавање проблема, па чак и уметност.
Гимназија „Вељко Петровић“, на основу ових чињеница и додатно уважавајући постигнуте изврсне резултате њених ученика у претходних дванаест година, уврстила је у свој Развојни план отварање новог специјалистичког смера у следећој школској 2017/2018. години. Овај циљ, поред тога што је у потпуности у складу са Стратегијом развоја образовања у Србији, такође је постављен и у истинском интересу надарених ученика за ИТ, како у Општини Сомбор, тако и у Западнобачком управном округу.

Гимназија „Вељко Петровић“ подразумева правовремено предузимање различитих активности у циљу добијања дозволе за отварање новог специјалистичког рачунарског смера. То значи да након прослеђивања ових информација ученицима 7. и 8. разреда основних школа у Западнобачком управном округу, врло брзо ће уследити спровођење анкете о њиховој заинтересованости да своје средњошколско образовање евентуално наставе на новом рачунарском смеру.
Наставним планом и програмом овог смера тежиште се ставља на математику и рачунарство. То је приказано односом часова на постојећа три смера (класична гимназија) и на специјалистичком рачунарском смеру у следећој табели:

Поред података у датој табели, који потврђују да на новом смеру рачунарски предмети и математика доминирају над осталим наставним предметима, такође треба истаћи да српски језик и књижевност, енглески језик и физика се изучавају све 4 године, док се сви преостали предмети изучавају највише 2 године. Такав план и програм је оптималан свим оним надареним ученицима који намеравају да се у животу професионално баве ИТ, а за то су вољни припремати се већ у гимназији на рачунарском смеру. На том смеру су без превише обавеза према другим наставним предметима, за које се сматра да неће играти пресудну улогу у њиховој будућој професији.
Након анкете заинтересовани ученици 8. разреда биће детаљно упознати са планом њихове бесплатне припреме за полагање пријемног испита. Упису на рачунарски смер обавезно претходи успешно полагање посебног пријемног испита који од ученика захтева озбиљне додатне припреме.
Пре почетка припрема за полагање посебног пријемног испита одржаће се серија састанака са родитељима заинтересованих ученика.

План и програм рачунарског смера можете погледати овде.

Valid XHTML 1.0 Strict! | © проф. Душко Обрадовић и проф. Светлана Варићак - Васић са ученицима Гимназије, уз посебан допринос ученика Предрага Илкића (IV-5 2012.)