Школска година 2018/2019.

Школске 2018/2019. године је уписано 572 ученика у 25 одељења. По смеровима то изгледа овако:

Смер

I разред

II разред
III разред
IV разред
Укупно
Друштвено-језички
63
82
90
76
311
Природно-математички
59
50
57
58
224
Општи (на мађарском језику)
4
4
1
8
17
Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику
20
-
-
-
20
Укупно
146
136
148
142
572

 

УЧЕНИЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ

Архива

Матуранти гимназије, генерације:

Архива

Матуранти гимназије, генерације:

Valid XHTML 1.0 Strict! | © проф. Душко Обрадовић и проф. Светлана Варићак - Васић са ученицима Гимназије, уз посебан допринос ученика Предрага Илкића (IV-5 2012.)