Смерови у Гимназији "Вељко Петровић "

У Гимназији "Вељко Петровић" настава се одвија на српском (друштвено-језички и природно-математички смер) и мађарском језику (општи смер).

ДРУШТВЕНО - ЈЕЗИЧКИ СМЕР:

СПИСАК ПРЕДМЕТА БРОЈ ЧАСОВА ГОДИШЊЕ
Обавезни предмети: I разред II разред III разред IV разред
Српски језик и књижевност
148
140
180
160
Енглески као први страни језик
74
105
180
128
Немачки као први страни језик
74
105
180
128
Руски као први страни језик
74
105
180
128
Енглески као други страни језик
74
70
72
64
Француски као други страни језик
74
70
72
64
Руски као други страни језик
74
70
72
64
Латински језик
74
70
-
-
Устав и права грађана
-
-
-
32
Социологија
-
-
-
96
Психологија
-
70
-
-
Филозофија
-
-
72
96
Историја
74
70
108
96
Географија
74
70
72
-
Биологија
74
70
72
-
Математика
148
105
72
64
Физика
74
70
72
64
Хемија
74
70
-
-
74
60
67
62
Музичка култура
37
35
36
32
Ликовна култура
37
35
36
32
Физичко васпитање
74
70
72
64
Изборни предмети: I разред II разред III разред IV разред
Верска настава
37
35
36
32
Грађанско васпитање
37
35
36
32

 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР:

СПИСАК ПРЕДМЕТА БРОЈ ЧАСОВА ГОДИШЊЕ
Обавезни предмети: I разред II разред III разред IV разред
Српски језик и књижевност
148
105
108
128
Енглески као први страни језик
74
70
72
64
Немачки као први страни језик
74
70
72
64
Руски као први страни језик
74
70
72
64
Енглески као други страни језик
74
70
72
64
Француски као други страни језик
74
70
72
64
Руски као други страни језик
74
70
72
64
Латински језик
74
-
-
-
Устав и права грађана
-
-
-
32
Социологија
-
-
-
64
Психологија
-
70
-
-
Филозофија
-
-
72
64
Историја
74
70
72
-
Географија
74
70
72
96
Биологија
74
70
72
-
Математика
148
175
180
128
Физика
74
105
108
160
Хемија
74
105
108
64
Рачунарство и информатика
74
60
67
62
Музичка култура
37
35
-
-
Ликовна култура
37
35
-
-
Физичко васпитање
74
70
72
64
Изборни предмети: I разред II разред III разред IV разред
Верска настава
37
35
36
32
Грађанско васпитање
37
35
36
32

 

ОПШТИ СМЕР НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ :

СПИСАК ПРЕДМЕТА БРОЈ ЧАСОВА ГОДИШЊЕ
Обавезни предмети: I разред II разред III разред IV разред
Мађарски језик и књижевност
148
140
144
128
Српски језик као нематерњи језик
74
70
144
96
Енглески као први страни језик
74
70
72
64
Немачки као први страни језик
74
70
72
64
Енглески као други страни језик
74
70
72
64
Немачки као други страни језик
74
70
72
64
Латински језик
74
70
-
-
Устав и права грађана
-
-
-
32
Социологија
-
-
-
64
Психологија
-
70
-
-
Филозофија
-
-
72
96
Историја
70
74
72
64
Географија
74
70
108
96
Биологија
74
70
72
64
Математика
148
140
144
128
Физика
74
70
108
64
Хемија
74
70
72
64
Рачунарство и информатика
74
60
67
62
Музичка култура
37
35
-
-
Ликовна култура
37
35
-
-
Физичко васпитање
74
70
72
64
Изборни предмети: I разред II разред III разред IV разред
Верска настава
37
35
36
32
Грађанско васпитање
37
35
36
32

 

Обавезни предмети

уџбеници

Valid XHTML 1.0 Strict! | Мапа сајта | Контакт | © 2007-2016. проф. Душко Обрадовић и проф. Светлана Варићак - Васић са ученицима Гимназије,
уз посебан допринос ученика Предрага Илкића(IV-5/2011.)