Изборни програми за ученике 1. разреда у шк. 2018/2019

- Језик, медији и култура
- Здравље и спорт
- Образовање за одрживи развој
- Примењене науке

Приликом уписа ученици бирају два од понуђена 4 изборна програма... више

Смерови у Гимназији "Вељко Петровић"

У Гимназији "Вељко Петровић" настава се одвија на српском (друштвено-језички, природно-математички и смер за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику) и мађарском језику (општи смер).

ДРУШТВЕНО - ЈЕЗИЧКИ СМЕР:

СПИСАК ПРЕДМЕТА БРОЈ ЧАСОВА ГОДИШЊЕ
Обавезни предмети: I разред II разред III разред IV разред
Српски језик и књижевност
148
140
180
160
Енглески као први страни језик
74
105
180
128
Немачки као први страни језик
74
105
180
128
Руски као први страни језик
74
105
180
128
Енглески као други страни језик
74
70
72
64
Француски као други страни језик
74
70
72
64
Руски као други страни језик
74
70
72
64
Латински језик
74
70
-
-
Устав и права грађана
-
-
-
32
Социологија
-
-
-
96
Психологија
-
70
-
-
Филозофија
-
-
72
96
Историја
74
70
108
96
Географија
74
70
72
-
Биологија
74
70
72
-
Математика
148
105
72
64
Физика
74
70
72
64
Хемија
74
70
-
-
74
60
67
62
Музичка култура
37
35
36
32
Ликовна култура
37
35
36
32
Физичко васпитање
74
70
72
64
Изборни предмети: I разред II разред III разред IV разред
Верска настава
37
35
36
32
Грађанско васпитање
37
35
36
32

 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР:

СПИСАК ПРЕДМЕТА БРОЈ ЧАСОВА ГОДИШЊЕ
Обавезни предмети: I разред II разред III разред IV разред
Српски језик и књижевност
148
105
108
128
Енглески као први страни језик
74
70
72
64
Немачки као први страни језик
74
70
72
64
Руски као први страни језик
74
70
72
64
Енглески као други страни језик
74
70
72
64
Француски као други страни језик
74
70
72
64
Руски као други страни језик
74
70
72
64
Латински језик
74
-
-
-
Устав и права грађана
-
-
-
32
Социологија
-
-
-
64
Психологија
-
70
-
-
Филозофија
-
-
72
64
Историја
74
70
72
-
Географија
74
70
72
96
Биологија
74
70
72
-
Математика
148
175
180
128
Физика
74
105
108
160
Хемија
74
105
108
64
Рачунарство и информатика
74
60
67
62
Музичка култура
37
35
-
-
Ликовна култура
37
35
-
-
Физичко васпитање
74
70
72
64
Изборни предмети: I разред II разред III разред IV разред
Верска настава
37
35
36
32
Грађанско васпитање
37
35
36
32

 

ОПШТИ СМЕР НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ :

СПИСАК ПРЕДМЕТА БРОЈ ЧАСОВА ГОДИШЊЕ
Обавезни предмети: I разред II разред III разред IV разред
Мађарски језик и књижевност
148
140
144
128
Српски језик као нематерњи језик
74
70
144
96
Енглески као први страни језик
74
70
72
64
Немачки као први страни језик
74
70
72
64
Енглески као други страни језик
74
70
72
64
Немачки као други страни језик
74
70
72
64
Латински језик
74
70
-
-
Устав и права грађана
-
-
-
32
Социологија
-
-
-
64
Психологија
-
70
-
-
Филозофија
-
-
72
96
Историја
70
74
72
64
Географија
74
70
108
96
Биологија
74
70
72
64
Математика
148
140
144
128
Физика
74
70
108
64
Хемија
74
70
72
64
Рачунарство и информатика
74
60
67
62
Музичка култура
37
35
-
-
Ликовна култура
37
35
-
-
Физичко васпитање
74
70
72
64
Изборни предмети: I разред II разред III разред IV разред
Верска настава
37
35
36
32
Грађанско васпитање
37
35
36
32

 

ГИМНАЗИЈСКИ ИТ СМЕР ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ:

СПИСАК ПРЕДМЕТА БРОЈ ЧАСОВА ГОДИШЊЕ
Обавезни предмети: I разред II разред III разред IV разред
Српски језик и књижевност
144
108
105
124
Страни језик
72
72
70
62
Историја
72
72
-
-
Географија
72
72
-
-
Музичка култура
36
-
-
-
Физика
72
108
105
124
Хемија
72
72
-
-
Физичко васпитање
72
72
70
62
Математика
180
180
175

155

Дискретна математика
-
72
-
-
Биологија
-
-
105
93
Психологија
-
-
70
-
Ликовна култура
-
-
35
-
Социологија са правима грађана
-
-
-
62
Филозофија
-
-
-
62
Примена рачунара
36т+72в
72
70
-
Програмирање
36т+72в +30б
36т+72в +30б
70в+30б
160
Рачунарски системи
72
-
-
72
Оперативни системи и рачунарске мреже
-
72
-
72
Објектно оријентисано програмирање
-
-
35т+70в+30б
-
Базе података
-
-
70
62в+30б
Програмске парадигме
-
-
-
62в+30б
Веб програмирање
-
-
-
62
Изборни предмети: I разред II разред III разред IV разред
Верска настава
36
36
35
31
Грађанско васпитање
36
36
35
31

 

Обавезни предмети

уџбеници

Valid XHTML 1.0 Strict! | Мапа сајта | Контакт | © 2007-2016. проф. Душко Обрадовић и проф. Светлана Варићак - Васић са ученицима Гимназије,
уз посебан допринос ученика Предрага Илкића(IV-5/2011.)