СМЕР ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА СПОРТ

Најновији смер у нашој школи омогућава ученицима који се баве спортом да лакше усклађују своје спортске обавезе (тренинге, такмичења, припреме,...) са школским обавезама.
Похађање овог смера обезбеђује најбољу припрему за студирање ДИф-а, Војне академије, Полицијске академије, као и бављење спортском медицином, спортским новинарством и спортским менаџерством.
Завршавањем средње школе на овом смеру представља добру припрему и за студирање свих других факултета и не постоји никаква препрека да се након похађања овог смера ученици не упишу на Правни факултет, Економски факултет, ПМФ, ФТН, Филолошки факултет, Филозофски факултет,...

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА СПОРТ
Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности
Остваривање плана и програма наставе и учења
fb
inst
yt

© Новембар, 2022. Дизајн и израда: Петар Зорић и Нела Карамарковић