СМЕР ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ГЕОГРАФИЈУ И ИСТОРИЈУ

Поред изузетног знања из географије и историје овај смер омогућава надпросечна знања из страних језика, али и програмирања, јер имају могућност рада у мањим групама до 10 ученика. Ученици имају прилику да стекну додатно знање и из ИТ-а, јер се обучавају за коришћење Географског информационог система (ГИС-а).
Поред студирања географије и историје овај смер представља одличну припрему за бављење туризмом, страним језицима, геодезијом, економијом, правом, археологијом, новинарством, политиком, историјом уметности ...
Не постоји препрека да ученици који стекну гимназијску диплому за овај смер студирају медицину, филозофију, математику или неке друге студије које немају директне везе са географијом или историјом.

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ГИМНАЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ГЕОГРАФИЈУ И ИСТОРИЈУ
Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети, изборни програми и активностиОстваривање плана и програма наставе и учењаfb
inst
yt

© Новембар, 2022. Дизајн и израда: Петар Зорић и Нела Карамарковић