ДРУШТВЕНО - ЈЕЗИЧКИ СМЕР

Друштвено-језички смер омогућава најквалитетније услове за упис на све друштвене факултете (право, филозофија, психологија, социологија, педагогија, учитељски, теологија …) и језичке факултете (енглески, немачки, француски, руски, ...).
Ученици који заврше гимназију на овом смеру, поред наведених факултета, успешно уписују и економију, менаџмент, уметничке факултете, а имамо случајеве да упишу архитектуру, ПМФ, ФТН, медицину и друго.
Најважнији предмети у оквиру овог смера су српски језик и књижевност, страни језици, латински језик, ликовно, музичко, историја, филозофија, социологија, психологија ...

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ СМЕРА
fb
inst
yt

© Новембар, 2022. Дизајн и израда: Петар Зорић и Нела Карамарковић