ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ СМЕР

Природно-математички смер обезбеђује најбољу припрему за упис и студирање математике, физике, хемије, биологије, студије из области здравства као што су медицина, фармација, стоматологија, ветерина, инжењерске студије као што су електротехника, машинство, технологија, саобраћај, грађевина, шумарство, пољопривреда.
Није мали број ученика који заврше овај смер, а упишу право, језике, економију, политичке науке и слично.
Најважнији предмети у оквиру овог смера су математика, физика, хемија, биологија, географија, рачунарство и информатика ...

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА
fb
inst
yt

© Новембар, 2022. Дизајн и израда: Петар Зорић и Нела Карамарковић