ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ:


ПОСТУПАК ЗА ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА СВЕДОЧАНСТАВА ИЛИ ДИПЛОМЕ:

fb
inst
yt

© Новембар, 2022. Дизајн и израда: Петар Зорић и Нела Карамарковић