ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2023.


ПОЗИВ ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

НАБАВКА РАДОВА - РЕКОНСТРУКЦИЈА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА


НАБАВКА УСЛУГА - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА АУТОМАТСКУ ДОЈАВУ ПОЖАРА И СИСТЕМА ЈАВЉАЧА ПОЖАРА


НАБАВКА РАДОВА - КРЕЧЕЊЕ ХОДНИКА II ФАЗА


НАБАВКА УСЛУГА - ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА МАТУРСКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ


НАБАВКА УСЛУГА - ДЕРАТИЗАЦИЈЕ И ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ


НАБАВКА УСЛУГА - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ


НАБАВКА УСЛУГЕ ВАНЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА


НАБАВКА ДОБАРА - БИРО ОПРЕМА (ТОНЕРИ ЗА ШТАМПАЧЕ И КОПИР АПАРАТЕ)

fb
inst
yt

© Новембар, 2022. Дизајн и израда: Петар Зорић и Нела Карамарковић