ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019.

30.09.2019. JAВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (РАДОВИ) БР 02-3/2019 Зидарски и молерски радови у ходницима школе:

JAВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (РАДОВИ) БР 02-2/2019 Зидарски и молерски радови у ходницима школе:

ИЗВОЂЕЊЕ МАТУРСКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ ЗА УЧЕНИКЕ ГИМНАЗИЈЕ „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“ У СОМБОРУ:

fb
inst
yt

© Новембар, 2022. Дизајн и израда: Петар Зорић и Нела Карамарковић