ИНФОРМАЦИЈЕ О ЧАСОВИМА БЕСПЛАТНИХ ПРИПРЕМАМА ЗА ПРИЈЕМНИ И ЗАВРШНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ, ГЕОГРАФИЈЕ И ИСТОРИЈЕ
април и мај 2023.

Гимназија "Вељко Петровић" организује бесплатне припреме за полагање пријемног испита за упис ученика у специјализоване ИТ и географско – историјско одељење које истовремено представљају и припрему за полагање завршног испита за основну школу (средњи и напредни ниво задатака). Термини часова у народном периоду припреме налазе се у табели:


НАПОМЕНЕ:
- Могуће су корекције термина, што ће бити објављено на сајту Гимназије.
- На часовима припреме могу присуствовати сви заинтересовани ученици без посебне пријаве.

ВАЖНО!

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ ИЗ МАТЕМАТИКЕ, ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ ЗАКАЗАНИ СУ ЗА 20. МАЈ, А ПРЕ ТОГА ГИМНАЗИЈА ОРГАНИЗУЈЕ ПРОБНИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧЕНИЦИ МОГУ ДА СЕ ПРИЈАВЕ И ЗА ПРИПРЕМЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА НА ДАЉИНУ, ТЈ. ПРЕКО ГУГЛ УЧИОНИЦЕ, ЗА СВА ТРИ ПРЕДМЕТА, А ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ИМАЈУ GMAIL НАЛОГ И ПОШАЉУ ГА НА АДРЕСУ:

direktor.gimso@gmail.com
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2022/2023. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2023/2024. годину можете погледати ОВДЕ.
ИНФОРМАЦИЈЕ О ЧАСОВИМА БЕСПЛАТНИХ ПРИПРЕМАМА ЗА ПРИЈЕМНИ И ЗАВРШНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ, ГЕОГРАФИЈЕ И ИСТОРИЈЕ
март 2023.

Гимназија "Вељко Петровић" организује бесплатне припреме за полагање пријемног испита за упис ученика у специјализоване ИТ и географско – историјско одељење које истовремено представљају и припрему за полагање завршног испита за основну школу. Термини часова у народном периоду припреме налазе се у табели:


НАПОМЕНЕ:
- Могуће су корекције термина, што ће бити објављено на сајту Гимназије.
- На часовима припреме могу присуствовати сви заинтересовани ученици без посебне пријаве.

ВАЖНО!

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧЕНИЦИ МОГУ ДА СЕ ПРИЈАВЕ И ЗА ПРИПРЕМЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА НА ДАЉИНУ, ТЈ. ПРЕКО ГУГЛ УЧИОНИЦЕ, ЗА СВА ТРИ ПРЕДМЕТА, А ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ИМАЈУ GMAIL НАЛОГ И ПОШАЉУ ГА НА АДРЕСУ:

direktor.gimso@gmail.com

Душан Мишковић, директорСМЕРОВИ У ГИМНАЗИЈИ

ДРУШТВЕНО - ЈЕЗИЧКИ СМЕР

Друштвено-језички смер омогућава најквалитетније услове за упис на све друштвене факултете (право, филозофија, психологија, социологија, педагогија, учитељски, теологија …) и језичке факултете (енглески, немачки, француски, руски, ...). Ученици који заврше гимназију на овом смеру, поред наведених факултета, успешно уписују и економију, менаџмент, уметничке факултете, а имамо случајеве да упишу архитектуру, ПМФ, ФТН, медицину и друго. Најважнији предмети у оквиру овог смера су српски језик и књижевност, страни језици, латински језик, ликовно, музичко, историја, филозофија, социологија, психологија ...

ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ СМЕР

Природно-математички смер обезбеђује најбољу припрему за упис и студирање математике, физике, хемије, биологије, студије из области здравства као што су медицина, фармација, стоматологија, ветерина, инжењерске студије као што су електротехника, машинство, технологија, саобраћај, грађевина, шумарство, пољопривреда. Није мали број ученика који заврше овај смер, а упишу право, језике, економију, политичке науке и слично. Најважнији предмети у оквиру овог смера су математика, физика, хемија, биологија, географија, рачунарство и информатика ...

ОПШТИ СМЕР НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ
- ÁLTALÁNOS (MAGYAR NYELVEN) -

СМЕР ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ГЕОГРАФИЈУ И ИСТОРИЈУ

Поред изузетног знања из географије и историје овај смер омогућава надпросечна знања из страних језика, али и програмирања, јер имају могућност рада у мањим групама до 10 ученика. Ученици имају прилику да стекну додатно знање и из ИТ-а, јер се обучавају за коришћење Географског информационог система (ГИС-а). Поред студирања географије и историје овај смер представља одличну припрему за бављење туризмом, страним језицима, геодезијом, економијом, правом, археологијом, новинарством, политиком, историјом уметности ... Не постоји препрека да ученици који стекну гимназијску диплому за овај смер студирају медицину, филозофију, математику или неке друге студије које немају директне везе са географијом или историјом.

СМЕР ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА СПОРТ

Најновији смер у нашој школи омогућава ученицима који се баве спортом да лакше усклађују своје спортске обавезе (тренинге, такмичења, припреме,...) са школским обавезама. Похађање овог смера обезбеђује најбољу припрему за студирање ДИф-а, Војне академије, Полицијске академије, као и бављење спортском медицином, спортским новинарством и спортским менаџерством. Завршавањем средње школе на овом смеру представља добру припрему и за студирање свих других факултета и не постоји никаква препрека да се након похађања овог смера ученици не упишу на Правни факултет, Економски факултет, ПМФ, ФТН, Филолошки факултет, Филозофски факултет,...

СМЕР ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

Ученици који заврше овај специјализовани смер оспособљени су да се баве једним од најтраженијих и најперспективнијих послова данашњице – програмирањем. У случају да се определе за студирање, имају велике шансе да упишу и успешно заврше неке од најпрестижнијих факултета као што су ЕТФ, ФТН, ФОН, ПМФ, Математички факултет, али и сваки други факултет где су важни знање математике и програмирања. Не постоје никакве препреке да ученици који имају диплому овог смера успешно студирају на факултетима где математика и програмирање немају посебан значај као што су нпр. економија, право, филозофија ...
16.01.2023. - ИНФОРМАЦИЈЕ О ЧАСОВИМА БЕСПЛАТНИХ ПРИПРЕМАМА ЗА ПРИЈЕМНИ И ЗАВРШНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ, ГЕОГРАФИЈЕ И ИСТОРИЈЕ
јануар - март 2023.

Гимназија "Вељко Петровић" организује бесплатне припреме за полагање пријемног испита за упис ученика у специјализоване ИТ и географско – историјско одељење које истовремено представљају и припрему за полагање завршног испита за основну школу. Термини часова у народном периоду припреме налазе се у табели:


НАПОМЕНЕ:
- Могуће су корекције термина, што ће бити објављено на сајту Гимназије.
- На часовима припреме могу присуствовати сви заинтересовани ученици без посебне пријаве.

ВАЖНО!

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧЕНИЦИ МОГУ ДА СЕ ПРИЈАВЕ И ЗА ПРИПРЕМЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА НА ДАЉИНУ, ТЈ. ПРЕКО ГУГЛ УЧИОНИЦЕ, ЗА СВА ТРИ ПРЕДМЕТА, А ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ИМАЈУ GMAIL НАЛОГ И ПОШАЉУ ГА НА АДРЕСУ:

direktor.gimso@gmail.com

Душан Мишковић, директор19.12.2022. - ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРВИМ ЧАСОВИМА БЕСПЛАТНИХ ПРИПРЕМАМА ЗА ПРИЈЕМНИ И ЗАВРШНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ, ГЕОГРАФИЈЕ И ИСТОРИЈЕ
децембар 2022. и јануар 2023.

Гимназија "Вељко Петровић" организује бесплатне припреме за полагање пријемног испита за упис ученика у специјализоване ИТ и географско – историјско одељење које истовремено представљају и припрему за полагање завршног испита.

Термини првих часова припреме налазе се у табелама:


НАПОМЕНЕ:
- Могуће су корекције термина, што ће бити објављено на сајту Гимназије.
- На часовима припреме могу присуствовати сви заинтересовани ученици без посебне пријаве.
- Термини наредних часова биће договорени на месечном нивоу на самим припремним часовима и биће објављени на сајту Гимназије

ВАЖНО!

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧЕНИЦИ МОГУ ДА СЕ ПРИЈАВЕ И ЗА ПРИПРЕМЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА НА ДАЉИНУ, ТЈ. ПРЕКО ГУГЛ УЧИОНИЦЕ, ЗА СВА ТРИ ПРЕДМЕТА.
ПОТРЕБНО ЈЕ ДА СВОЈЕ КОНТАКТ ПОДАТКЕ ПОШАЉУ НА АДРЕСУ:

direktor.gimso@gmail.com

Душан Мишковић, директорПОРУКА БУДУЋИМ ГИМНАЗИЈАЛЦИМА

ЗАШТО СОМБОРСКА ГИМНАЗИЈА?

statistika

ОПРЕМЉЕНОСТ ГИМНАЗИЈЕ И ДРУГЕ ПОГОДНОСТИ

Издвајамо:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

fb
inst
yt

© Новембар, 2022. Дизајн и израда: Петар Зорић и Нела Карамарковић