Помоћно особље Гимназије "Вељко Петровић"

  • Јеж Милан - домар школе / мајстор одржавања
  • Јеж Анка - радник за одржавање хигијене – чистачица
  • Врсајков Снежана - радник за одржавање хигијене – чистачица
  • Ковачевић Мирјана - радник за одржавање хигијене – чистачица
  • Лукић Јања - радник за одржавање хигијене – чистачица
  • Лазендић Мирјана - радник за одржавање хигијене – чистачица
  • Тодоровић Јока - радник за одржавање хигијене – чистачица
  • Танић Милена - радник за одржавање хигијене – чистачица
  • Радошевић Драгица - радник за одржавање хигијене – чистачица
Valid XHTML 1.0 Strict! | © проф. Душко Обрадовић и проф. Светлана Варићак - Васић са ученицима Гимназије, уз посебан допринос ученика Предрага Илкића (IV-5 2012.)