РАДИОНИЦЕ - О КОРУПЦИЈИ

Заштитница грађана Сомбора Чарна Петричевић, у сарадњи са координаторком за децу и младе у Канцеларији за младе Бојаном Нешовић и професорком грађанског васпитања Радмилом Бабичковић, у Гимназији „Вељко Петровић“ одржала је две радионице са ученицима на тему корупције, борбе против корупције, превентивних мера, мењању свести код људи као суштинском кораку ка бољем и уређенијем друштву. Гимназијалци ће наредних дана грађанима делити флајере како би их подстакли да се укључе у борбу против корупције и подрже часне суграђане да се пријаве на конкрус за избор чланова Форума за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за град Сомбор.

АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН ЗА БОЉЕ СУТРА
Шта је корупција, познато је свима, али је мало познато који се превентивни механизми и мере предузимају како би се корупција спречила и смањила. Ленка Јевремов и Милош Гајић, ученици Гимназије „Вељко Петровић“, у намери да се едукују, али и да едукују своје вршњаке, као и све грађане, разговарали су са заштитницом грађана града Сомбора Чарном Петричевић, о корупцији и превентивним мерама на откривању и спречавању корупције.
Шта је Локални антикорупцијски план за град Сомбор?
- ЛАП за град Сомбор представља превентивни антикорупцијски механизам и механизам за увођење начела добре управе у рад органа и служби града Сомбора. Сврха овог документа јесте да град Сомбор учини отпорнијим и осетљивијим на коруптивне ризике који постоје у оквиру у ком локална самоуправа остварује своје надлежности, односно да у перспективи утиче на смањење корупције. Узроци корупције су различити. Они настају у одређеном конкретном друштвеном, политичком и правно-институционалном контексту. С променама околности мењају се и узроци и појавни облици корупције, што захтева стално трагање за мерама којима се конкретни узроци и облици корупције могу открити, процесуирати или спречити.
Колико је за град важно да има један овакав план?
- Акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље број 23, предвиђа јачање превентивних антикорупцијских механизама на нивоу локалне самоуправе. Овим документом је предвиђено да градови и општине усвоје и примене локалне акционе планове за борбу против корупцијe. Ови планови представљају документе у којима се идентификују надлежности, области, процеси и процедуре ризични за настанак различитих облика корупције и којима се предлажу начини за управљање овим ризицима, односно начини за њихово отклањање. Применом локалних акционих планова и успостављањем адекватних механизама за праћење њиховог спровођења, јединице локалне самоуправе јачају своју отпорност на настанак корупције, на неправилности и злоупотребе јавних ресурса, односно јачају своје капацитете за заштиту, заступање и остваривање јавног интереса локалне заједнице.
Ко је задужен за примену, а ко за праћење примене Локалног антикорупцијског плана?
- Саме јединице локалне самоуправе треба да примењују Локални антикорупцијски план који су усвојиле, а праћење примене ЛАП-а врши Форум.
Када и како ће бити бирани чланови Форума за праћење примене Локалног антикорупцијског плана?
- Чланови Форума ће бити бирани на јавном конкурсу, који ће бити расписан и спроведен од стране Комисије за избор чланова Форума за праћење примене ЛАП-а, која ће доставити Скупштини града Сомбора ранг-листу кандидата са образложењем, а Скупштина доноси Одлуку о избору чланова Форума.
Ко, по Вама, треба да се пријави за Форум (ЛАФ)?
- За чланство у ЛАФ-у треба да се пријави сваки грађанин града Сомбора који верује да личним примером и залагањем, указивањем на евентуалне недостатке може утицати да се конкретни узроци и облици корупције открију, процесуирају или спрече.
Где ће бити објављен конкурс за чланове ЛАФ-а?
- Конкурс ће бити објављен на званичној интернет презентацији града Сомбора, на огласној табли града Сомбора, у „Сомборским новинама” и у „Службеном листу”града Сомбора.
Да ли можете да објасните како ће изгледати процедура за пријаву случајева корупције? Коме грађани треба прво да се обрате?
- Грађани треба да се обрате представнику Форума у случају када гаје сумње у неправилну или нецелисходну примену ЛАП-а, након чега ће уследити ефикасна и адекватна реакција Форума, а у циљу отклањања свих потенцијалних неправилности.
Сем одговора на питања чиме се тренутно бави Заштитница права грађана, Гђа Чарна Петричевић, ученике Ленку и Милоша интересовало је и....
Били сте ученик Гимназије „Вељко Петровић“ у Сомбору, да ли можете са нама да поделите нека Ваша искуства из средњошколских дана?
Ја сам била најкласичнија „штреберчина“ која је у Гимназију Ишла, живела сам у Гимназији! Ја сам много волела да учим, да добијам петице, да ме тапшу по рамену и тај период живота ми је јако одговарао. То вама можда звучи смешно, чекате да изађете из гимназије и да освојите свет, а мени је одговарала јер је то био један систем који је био супер уређен, научиш - добијеш петицу, будеш активан-будеш награђен и верујеш да ћеш, када то завршиш, са неким сјајним темељима, имати прилике да урадиш још нешто велико. Онда изађеш у стварни свет, а то не буде баш све тако идеално или буде бар за нијансу другачије од онога што си очекивала.
Значи мени су моја сећања на Гимназију јако лепа, тад нисам мислила тако, али сада са ове временске дистанце ми је једно од лепших сећања.
Да ли Вам је чињеница да сте Гимназијалка и знање које сте стекли у школи помогло током студирања?
Јесте, у овом смислу да сам се вербално артикулисала. Значи, није ми помогло физичко васпитање из ког са имала тројку, зато што козлић никада нисам прескочила. Није ми помогло ликовно јер нисам била талентована, али српски језик, енглески језик, социологија, психологија… много ми је помогло. И волим, и дан данас, када са пријатељима или колегама разговарам да могу већини да парирам по ширини образовања, а што се често замера гимназији: да учите глупости и да вас оптерећују, али када онда у друштву кажете да је нпр. Тепскихора једна од муза, а остатак вас гледа као да сте рекли неку јако чудну реч, онда вам је макар сујета задовољена, ако ништа друго. Стећићете ширину, па је ви сужавајте после. Од ширине нико није умро.
Који Вам је био омиљени предмет у средњој школи и зашто?
Српски ми је био омиљени предмет. Искрено, зато што сам волела пуно да читам. И дан данас волим! То ми је опет помогло, враћам се на право: ако се нешто добро вербално пласира: и ако нема довољно знања, „лепо упаковано“- боље звучи.
Такође сам много волела психологију, социологију и грађанско васпитање, где су нас учили како да видимо себе у систему и ван система. Значи, друштвене науке!
Ви сте сада успешна пословна жена, али сте истовремено и мајка и супруга. Колико је тешко ускладити пословне обавезе са породицом?
За мене су најуспешније пословне жене оне жене што раде у тафикама, за двадесте хиљада, и успеју да прехране своје троје деце. Ја сам жена која је имала среће, много среће и велику подршку породице да радим оно што волим. Не стидим се да кажем и: оно у чему са добра! Каква сам мајка? То могу да кажу моја деца, „три на четири“ би ми дали. Каква сам жена? То ће те морати питати мог мужа. То, онако, пролазим са једва довољним.
У суштини посао радим који волим и трудим се да га радим јако добро. И немојте да на вас, лепе младе девојке, лепе те: успешне, паметне, пословне, непословне жене… Само будите срећне у оном шта радите!
Да ли су Вама лично права били некада угрожена и како сте реаговали?
Мени нису! Ја сам , увек, викала! Толико да ми права никада нису била угрожена, али када ми, у социјалном аспекту, нешто није одговарало ја сам врло лако проналазила начин да се изборим за себе.
Да ли сматрате да је улога Заштитника права грађана довољно јасно објашњена и приближена грађанима?
Није! Покушали смо све, долазила сам у Гимназију, али нису све групе биле успешне као ова ваша. Много ми је, ваша професорица, помогла. Ишли смо по насељеним местима. Давала сам интервју за новине. И даље људи не знају. Односно, оно што је највећа препорука је када дође комшија из Станишића, Кљаићева, Гакова и каже: „Слушај мала! Оном мом комшији си помогла, дедер, помози и мени!“
Значи, оно што сам ја видела за ове три године јесте да ако помогнем оном човеку који се палцем потписује, он ће рећи комшији и доћи ће и комшија. И то је то.
Са дистанце од готово три године, да ли мислите да људи схватају важност ваше институције?
Не, не мислим да људи схватају. Почињу мало, али то су мрављи кораци да се шире видици!
Да ли Вам се људи обраћају за помоћ? Колико често? Млађе или старије становништво?
Обраћају се. Становници се обраћају врло често. Само је проблем: да ли се обрате са проблемом који ја могу да решим, а ако не могу да решим, она могу да их упутим на неког ко може. Више ми се обраћају старији суграђани, млађи готово никако и то је можда зато што ви сви немате вере у систем или зато што сте сувише задовољни вашим животима. Не знам шта је то!
Која су најчешће кршена људска права у нашем граду и због чега?
То је питање које је незгодно мени упутити. Ја поступам по контексту повреде права грађана почињеним од стране градске управе и јавних предузећа којима је оснивач Град. Ја искључиво поступам када су повређени прописи града: градске одлуке, одлуке о држању домаћих животиња, одлука о комуналном реду, одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом...
Да ли грађани могу да се обрате заштитници права градјана уколико мисле да им је у судској пресуди нанета неправда?
Не. Они могу да се обрате али неће имати никаквог ефекта зато што судови су самостални и независни органи чијим радом можете а не морате бити задовољни. Људи долазе у огромном броју и даље у мојим извештајима стоји да је преко 50 притужби на рад суда.
Да ли ученици наше школе могу да вам се обрате уколико мисле да су им повређена права?
Могу и ја бих волела.
Да ли нас спречавају године које имамо?
Не.
Да ли су мере које ви предлажете обавезујуће за институције или су на нивоу препоруке?
Оне су на нивоу препоруке. У земљама као што је Швајцарска, где се сви позивамо на Швајцарске стандарде и њихову културу та препорука има велику снагу, јер нико не жели да му неко изда препоруку која ће га наружити. Код нас препоруке нису обавезујуће али иза тога стоји могућност да обавестим скупштину да конкретан орган управе, јавног предузећа није уважило препоруку, па онда тај директор може бити позван да укаже зашто то није урадио и да ли се може наћи неки модалитет да се то уважи или промени. Имам право да изађем у медије и да кажем да та особа оглушила одредби препоруке. Преко 80% мојих препорука се уважи уз мање, више притисака.
Да у нашем граду можете да промените нешто велико, шта би то било?
Променила бих свест. Другачији људи би радили другачије ствари, а да би сте неког критиковали морате да имате и добре основе да их критикујете. У нашој управи је пуно добрих ствари. Има пуно тога што бих променила али такодје има и пуно феноменалних ствари. Променила бих нас, променила бих свест.
Која је ваша препорука за нас ученике?
Да учите. Учите оно што мислите да ће вам требати, учите оно где видите себе јер вам то никад нико не може одузети.
Која је ваша порука за грађане Сомбора?
Нисам довољно компетентна да дајем поруку за градјане Сомбора. То требате да питате неког ко је много више урадио за град Сомбор од мене. Ја могу само да молим и да апелујем да људи покушају да науче како да штите своја права. Од лекара,суда... постоји много механизама које људи не знају како да користе.
Хвала Вам.
Хвала вама.

енка Јевремов и Милош Гајић,
ученици 2. разреда Гимназије „Вељко Петровић“ у Сомбору
*Део интервјуа са Заштитницом права грађана Чарном Петричевић објављен је у Сомборским новинама од 10. 11. 2017. године, страна 21.

2019.

2018.

2017.

Радионице

Aмбијентална настава

Тематски час

Биологија - вежбе

Valid XHTML 1.0 Strict! | © проф. Душко Обрадовић и проф. Светлана Варићак - Васић са ученицима Гимназије, уз посебан допринос ученика Предрага Илкића (IV-5 2012.)