РАДИОНИЦЕ - ДИГИТАЛНО НАСИЉЕ!

У нашој школи је започет циклус часова грађанског васпитања у оквиру којег ће се одржавати занимљиве радионице на тему „Дигитално насиље - како га препознати и спречити“. Предвиђено је пет различитих радионица које ће се реализовати у току целог другог полугодишта.
Ове радионице се организују у оквиру редовне активности школе и Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Приоритетни циљ је информисање и подизање свести ученика о предностима и ризицима “живота на интернету”, препознавање ризичних облика понашања, побољшање и унапређивање квалитета свеукупних вршњачких односа.

1-3

2-5

2019.

Посета музејима

2018.

Посета музејима

Радионице

Aмбијентална настава

2017.

Радионице

Aмбијентална настава

Тематски час

Биологија - вежбе

Valid XHTML 1.0 Strict! | © проф. Душко Обрадовић и проф. Светлана Варићак - Васић са ученицима Гимназије, уз посебан допринос ученика Предрага Илкића (IV-5 2012.)