12.11.2015.

Одржана је друга седница Савета родитеља Гимназије „Вељко Петровић“ са следећим дневним редом:

1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Успех ученика на крају првог квартала
3. Информација о „Родитељском динару“
4. Информације са одржаних родитељских састанака
5. Разно

Valid XHTML 1.0 Strict! | © проф. Душко Обрадовић и проф. Светлана Варићак - Васић са ученицима Гимназије, уз посебан допринос ученика Предрага Илкића (IV-5 2012.)