Актуелни планови и програми учења за све предмете и смерове

- Правилник о наставном плану и програму за Гимназију


- Просветни гласник 2.7.2020. (ИТ 1, Спорт 1 и ГИ 1)


- Просветни гласник 4.8.2021. (ИТ 2, Спорт 2 и ГИ 2)


- Просветни гласник 30.8.2022. (ИТ 3, Спорт 3 и ГИ 3)


- Католички вјеронаук


- Православни катихизис


- План и програм за верску наставу

КАРАКТЕРИСТИКЕ СМЕРОВА У ГИМНАЗИЈИ "ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ"


ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

Омогућава најквалитетније услове за упис на све друштвене факултете (право, филозофија, психологија, социологија, педагогија, учитељски, теологија …) и језичке факултете (енглески, немачки, француски, руски, …).
Ученици који заврше гимназију на овом смеру, поред наведених факултета, успешно уписују и економију, менаџмент, уметничке факултете, а имамо случајеве да упишу архитектуру, ПМФ, ФТН, медицину и друго.
Најважнији предмети у оквиру овог смера су српски језик и књижевност, страни језици, латински језик, ликовно, музичко, историја, филозофија, социологија, психологија….


ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР

Обезбеђује најбољу припрему за упис и студирање математике, физике, хемије, биологије, студије из области здравства као што су медицина, фармација, стоматологија, ветерина, инжењерске студије као што су електротехника, машинство, технологија, саобраћај, грађевина, шумарство, пољопривреда.
Није мали број ученика који заврше овај смер, а упишу право, језике, економију, политичке науке и слично.
Најважнији предмети у оквиру овог смера су математика, физика, хемија, биологија, географија, рачунарство и информатика…


ОПШТИ СМЕР (на мађарском језику)

ÁLTALÁNOS (magyar nyelven)


СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ СМЕРОВИ


ИТ СМЕР - смер за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику


Ученици који заврше овај специјализовани смер оспособљени су да се баве једним од најтраженијих и најперспективнијих послова данашњице – програмирањем. У случају да се определе за студирање, имају велике шансе да упишу и успешно заврше неке од најпрестижнијих факултета као што су ЕТФ, ФТН, ФОН, ПМФ, Математички факултет, али и сваки други факултет где су важни знање математике и програмирања.
Не постоје никакве препреке да ученици који имају диплому овог смера успешно студирају на факултетима где математика и програмирање немају посебан значај као што су нпр. економија, право, филозофија…


ГИ СМЕР - смер за ученике са посебним способностима за географију и историју


Поред изузетног знања из географије и историје овај смер омогућава надпросечна знања из страних језика, али и програмирања, јер имају могућност рада у мањим групама до 10 ученика. Ученици имају прилику да стекну додатно знање и из ИТ-а, јер се обучавају за коришћење Географског информационог система (ГИС-а).
Поред студирања географије и историје овај смер представља одличну припрему за бављење туризмом, страним језицима, геодезијом, економијом, правом, археологијом, новинарством, политиком, историјом уметности …
Не постоји препрека да ученици који стекну гимназијску диплому за овај смер студирају медицину, филозофију, математику или неке друге студије које немају директне везе са географијом или историјом.


СПОРТСКИ СМЕР - смер за ученике са посебним способностима за спорт


Најновији смер у нашој школи омогућава ученицима који се баве спортом да лакше усклађују своје спортске обавезе (тренинге, такмичења, припреме,…) са школским обавезама.
Похађање овог смера обезбеђује најбољу припрему за студирање ДИф-а, Војне академије, Полицијске академије, као и бављење спортском медицином, спортским новинарством и спортским менаџерством.
Завршавањем средње школе на овом смеру представља добру припрему и за студирање свих других факултета и не постоји никаква препрека да се након похађања овог смера ученици не упишу на Правни факултет, Економски факултет, ПМФ, ФТН, Филолошки факултет, Филозофски факултет, …
Планови и програми за специјализоване смерове у Гимназији

На следећим линковима можете погледати планове и програме за:
Изборни програми за ученике 1. разреда у шк. 2018/2019

- Језик, медији и култура
- Здравље и спорт
- Образовање за одрживи развој
- Примењене науке

Приликом уписа ученици бирају два од понуђена 4 изборна програма... више

Смерови у Гимназији "Вељко Петровић"

У Гимназији "Вељко Петровић" настава се одвија на српском (друштвено-језички, природно-математички и смер за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику) и мађарском језику (општи смер).

ДРУШТВЕНО - ЈЕЗИЧКИ СМЕР:

СПИСАК ПРЕДМЕТА БРОЈ ЧАСОВА ГОДИШЊЕ
Обавезни предмети: I разред II разред III разред IV разред
Српски језик и књижевност
148
140
180
160
Енглески као први страни језик
74
105
180
128
Немачки као први страни језик
74
105
180
128
Руски као први страни језик
74
105
180
128
Енглески као други страни језик
74
70
72
64
Француски као други страни језик
74
70
72
64
Руски као други страни језик
74
70
72
64
Латински језик
74
70
-
-
Устав и права грађана
-
-
-
32
Социологија
-
-
-
96
Психологија
-
70
-
-
Филозофија
-
-
72
96
Историја
74
70
108
96
Географија
74
70
72
-
Биологија
74
70
72
-
Математика
148
105
72
64
Физика
74
70
72
64
Хемија
74
70
-
-
74
60
67
62
Музичка култура
37
35
36
32
Ликовна култура
37
35
36
32
Физичко васпитање
74
70
72
64
Изборни предмети: I разред II разред III разред IV разред
Верска настава
37
35
36
32
Грађанско васпитање
37
35
36
32

 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР:

СПИСАК ПРЕДМЕТА БРОЈ ЧАСОВА ГОДИШЊЕ
Обавезни предмети: I разред II разред III разред IV разред
Српски језик и књижевност
148
105
108
128
Енглески као први страни језик
74
70
72
64
Немачки као први страни језик
74
70
72
64
Руски као први страни језик
74
70
72
64
Енглески као други страни језик
74
70
72
64
Француски као други страни језик
74
70
72
64
Руски као други страни језик
74
70
72
64
Латински језик
74
-
-
-
Устав и права грађана
-
-
-
32
Социологија
-
-
-
64
Психологија
-
70
-
-
Филозофија
-
-
72
64
Историја
74
70
72
-
Географија
74
70
72
96
Биологија
74
70
72
-
Математика
148
175
180
128
Физика
74
105
108
160
Хемија
74
105
108
64
Рачунарство и информатика
74
60
67
62
Музичка култура
37
35
-
-
Ликовна култура
37
35
-
-
Физичко васпитање
74
70
72
64
Изборни предмети: I разред II разред III разред IV разред
Верска настава
37
35
36
32
Грађанско васпитање
37
35
36
32

 

ОПШТИ СМЕР НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ :

СПИСАК ПРЕДМЕТА БРОЈ ЧАСОВА ГОДИШЊЕ
Обавезни предмети: I разред II разред III разред IV разред
Мађарски језик и књижевност
148
140
144
128
Српски језик као нематерњи језик
74
70
144
96
Енглески као први страни језик
74
70
72
64
Немачки као први страни језик
74
70
72
64
Енглески као други страни језик
74
70
72
64
Немачки као други страни језик
74
70
72
64
Латински језик
74
70
-
-
Устав и права грађана
-
-
-
32
Социологија
-
-
-
64
Психологија
-
70
-
-
Филозофија
-
-
72
96
Историја
70
74
72
64
Географија
74
70
108
96
Биологија
74
70
72
64
Математика
148
140
144
128
Физика
74
70
108
64
Хемија
74
70
72
64
Рачунарство и информатика
74
60
67
62
Музичка култура
37
35
-
-
Ликовна култура
37
35
-
-
Физичко васпитање
74
70
72
64
Изборни предмети: I разред II разред III разред IV разред
Верска настава
37
35
36
32
Грађанско васпитање
37
35
36
32

 

ГИМНАЗИЈСКИ ИТ СМЕР ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ:

СПИСАК ПРЕДМЕТА БРОЈ ЧАСОВА ГОДИШЊЕ
Обавезни предмети: I разред II разред III разред IV разред
Српски језик и књижевност
144
108
105
124
Страни језик
72
72
70
62
Историја
72
72
-
-
Географија
72
72
-
-
Музичка култура
36
-
-
-
Физика
72
108
105
124
Хемија
72
72
-
-
Физичко васпитање
72
72
70
62
Математика
180
180
175

155

Дискретна математика
-
72
-
-
Биологија
-
-
105
93
Психологија
-
-
70
-
Ликовна култура
-
-
35
-
Социологија са правима грађана
-
-
-
62
Филозофија
-
-
-
62
Примена рачунара
36т+72в
72
70
-
Програмирање
36т+72в +30б
36т+72в +30б
70в+30б
160
Рачунарски системи
72
-
-
72
Оперативни системи и рачунарске мреже
-
72
-
72
Објектно оријентисано програмирање
-
-
35т+70в+30б
-
Базе података
-
-
70
62в+30б
Програмске парадигме
-
-
-
62в+30б
Веб програмирање
-
-
-
62
Изборни предмети: I разред II разред III разред IV разред
Верска настава
36
36
35
31
Грађанско васпитање
36
36
35
31

 


УЏБЕНИЦИ


Valid XHTML 1.0 Strict! | Мапа сајта | Контакт | © 2007-2016. проф. Душко Обрадовић и проф. Светлана Варићак - Васић са ученицима Гимназије,
уз посебан допринос ученика Предрага Илкића(IV-5/2011.)