професори

 • Антић Марина, проф. српског језика и књижевности (на породиљском одсуству)
 • Бабичковић Радмила, проф. психологије
 • Варићак - Васић, мр Светлана, проф. рачунарства и информатике
 • Весовић Марија, проф. хемије
 • Вилхелм Јозеф, проф. историје (М)
 • Вујновић Весна, проф. руског језика
 • Вујошевић Ивана, проф. хемије
 • Гојковић Бранка, проф. рачунарства и информатике
 • Деспотовић Свето, проф. филозофије
 • Диоши Чаба, проф. рачунарства и информатике
 • Дупор Зоран, проф. социологије
 • Ђурђев Снежана, проф. немачког језика
 • Ђуровић Филип, проф. историје
 • Ерцег Весна, проф. француског језика
 • Жакула Будимир, проф. математике
 • Зидаревић Елеонора, проф. биологије (М)
 • Јанковић Маргита, проф. мађарског језика
 • Клепић Снежана, проф. српског језика и књижевности
 • Коларић Aлександра, проф. енглеског језика
 • Коларић Борислава, проф. енглеског језика
 • Кох Јербић Ивана, проф. енглеског језика
 • Кох Савовић Кристина, проф. енглеског језика
 • Крстић Владимир, проф. хемије
 • Крстић Красуљак Мила, професор ликовне културе
 • Крстић Соња, проф. социологије
 • Ласло-Баги Ленке, проф. хемије (М)
 • Лукић Немања, проф. рачунарства и информатике
 • Мајски Владимир, проф. рачунарства и информатике
 • Марић Милан, проф. физичког
 • Марковић Бојан, проф. физичког
 • Мијатовић Љиљана, проф. физике
 • Мик Розмари, вероучитељ
 • Милеуснић Марко, проф. филозофије
 • Миличевић Милица, проф. српског језика и књижевности
 • Мирковић Радош, вероучитељ
 • Мишковић Тамара, проф. математике
 • Младеновић Зоран, проф. историје
 • Неранџић-Чанда, др Лидија, проф. српског језика и књижевности
 • Обрадовић Душко, проф. рачунарства и информатике
 • Павићевић Маја, проф. математике
 • Павловић Марија, проф. биологије
 • Палађи Арпад, проф. географије (М)
 • Пешут Данијела, проф. историје
 • Пољак Госпава, проф. биологије
 • Раонић Урош, проф. физике
 • Секулић Данило, проф. латинског језика
 • Сенн Андор, проф. психолоије (М)
 • Смиљанић Соња, проф. физике
 • Стајин Горан, проф. математике
 • Стојановић др Татјана, проф. географије
 • Стоканов Растко, проф. историје
 • Стошић Марија, проф. музичке културе
 • Сударић Марко, проф. математике
 • Тохољ Данијела, проф. географије
 • Туцаков Александар, проф. физичког
 • Ангела Фингел, проф. социологије (М)
 • Фудерер Карло, проф. српског језика и књижевности
 • Хајду Ласло, вероучитељ
 • Хорват Јелена, проф. немачког језика
 • Чапо Рената, проф. математике и физике (М)
 • Шарчански Александар, вероучитељ
 • Шарчански Драгана, проф. физичког
 • Шолаја Раденковић Јасмина, проф. српског језика и књижевности

стручни сарадници

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИЦИ И ОСТАЛО НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ

 • Милић Богданка - секретар школе
 • Супић Маja - координатор финансијских и рачуноводствених послова
 • Лекић Mилосава (Зорица Велебит) - финансијско - административни сарадник
 • Душан Квочка - техничар одржавања информационих система и технологија

помоћно особље

 • Јеж Милан - домар школе / мајстор одржавања
 • Јеж Анка - радник за одржавање хигијене – чистачица
 • Врсајков Снежана - радник за одржавање хигијене – чистачица
 • Ковачевић Мирјана - радник за одржавање хигијене – чистачица
 • Лукић Јања - радник за одржавање хигијене – чистачица
 • Тодоровић Јока - радник за одржавање хигијене – чистачица
 • Танић Милена - радник за одржавање хигијене – чистачица
 • Радошевић Драгица - радник за одржавање хигијене – чистачица
Valid XHTML 1.0 Strict! | © проф. Душко Обрадовић и проф. Светлана Варићак - Васић са ученицима Гимназије, уз посебан допринос ученика Предрага Илкића (IV-5 2012.)