Школска година 2019/2020.

Школске 2019/2020. године је уписано 537 ученика у 26 одељења. По смеровима то изгледа овако:

Смер

I разред

II разред
III разред
IV разред
Укупно
Друштвено-језички
65
55
80
89
289
Природно-математички
37
52
47
56
192
Општи (на мађарском језику)
8
3
4
1
16
Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику
20
20
-
-
40
Укупно
130
130
131
146
537

 

УЧЕНИЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ

Архива

Матуранти гимназије, генерације:

Архива

Матуранти гимназије, генерације:

Valid XHTML 1.0 Strict! | © проф. Душко Обрадовић и проф. Светлана Варићак - Васић са ученицима Гимназије, уз посебан допринос ученика Предрага Илкића (IV-5 2012.)