Јавне набавке 2019.

30.09.2019. JAВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (РАДОВИ) БР 02-3/2019 Зидарски и молерски радови у ходницима школе JAВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (РАДОВИ) БР 02-2/2019 Зидарски и молерски радови у ходницима школе ИЗВОЂЕЊЕ МАТУРСКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ ЗА УЧЕНИКЕ ГИМНАЗИЈЕ „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“ У СОМБОРУ
Valid XHTML 1.0 Strict! | © проф. Душко Обрадовић и проф. Светлана Варићак - Васић са ученицима Гимназије, уз посебан допринос ученика Предрага Илкића (IV-5 2012.)