Kampovanje od 27.-29. avgusta 2012. godine

Niko organizuje, bice pogubljenih.

6 ljudi tera 3 kanua sa svim stvarima od Apatina do Lavaca.

Stvari koje ne idu biciklima: [atori vrece, oprema za kuvanje i sl, dostaviti u nedelju predvece, od 18:00 do 20:00 u Filipa Kljaji'a 77b.

Ostali dolaze biciklima, tj, kako znaju i umeju.

Rika je po;ela, a to znaci da je kolima mogu'e jedino od 8:00 do 15:00 pro'i, ali i to treba proveriti u vojvodinasumama.

Za one koji dolaze bajsovima, ili bus pa peske: postupak je sledeci:

  • od Sombora se ide pravo kroz Apatin, dogod je mogu'e.
  • kad vi[e ne mo\e, 50-tak m ulevo, pa preko pruge na bent.
  • bentom se ide nizvodno u odn na Dunav. prvih 3.5 km je asfalt, (sl.1)
  • na kraju asfalta je neka kucica portira koji gnjavi, i otvara ili zatvara rampu. (ne dozvolite da Vas odvrati od puta)
  • slede'ih 6.5 km je zemljani put. Mo\e se ici po bentu, ili paralelnim ni\im putem. (sl.2)
  • sad jo\ 1 km kroz [umu i krdo divljih svinja.
  • kad dodjete na obalu dunava, stazom se spustite koliko god je mogu'e nizvodno.
  • odatle dalje idemo kamuima jos oko 1 km na the sand beach.

barem 100 din po osobi 'e nam trebati za rezance, hleb i mleko.

vode nosimo ko koliko mo\e

sendvi'i za prvi dan.

paprika[ riblji prvo ve;e.

u najgorem slu;aju pasulj drugo.

ribe koliko navatamo je['emo

kreme za sunce i materijal za kupanje, svako sevi nosui, isto je i za komarce.

 

 

 

Valid XHTML 1.0 Strict! | Site map | Kontakt | © 2007..2015 prof. Duško Obradović sa učenicima Gimnazije