Položaj Hidrografija	Stanovništvo Priroda Istorija Stari zanati	Privreda

Divljač

Klase:

 • Sisari
 • Ptice

Sisari(Mammalia) :

 • Papkari
 • Zveri
 • Glodari

Divljač u Srbiji

Divljač u Srbiji je veoma raznovrsna i cenjena u celoj Evropi. U divljač spadaju sve životinje koje se love zbog ukusnog mesa. Divljač takođe služi i za odstrel u sportskom lovu. U Srbiji postoji veliki broj vrsta divljači koji su rasprostranjeni u brdskim i planinskim krajevima. Divljač možemo podeliti na krupnu i sitnu. U krupnu uglavnom spadaju papkari i zveri, dok u sitnu zecevi, glodari i ptice. Krupna divljač je u Srbiji najzastupljenija na području Vojvodine zbog dobro održavanih lovišta kao i bogatog ravničarskog predela.

Osobine sisara

Jedna od osnovnih karakteristika sisara je telo koje je najčešće prekriveno dlakom. Sisari koji naseljavaju naše prostore, dva puta godišnje, u proleće i u jesen, linjaju se, odnosno menjaju dlaku. Po dolasku na svet mladi se hrane mlekom, koje luči ženka iz mlečnih žlezda. Kod jednog broja sisara (papkari i zečevi), mladi progledavaju cim dodu na svet i u stanju su da za kratko vreme prate roditelje, dok su kod drugog broja mladi bespomoćni i slepi, progledaju posle određenog vremena, a skrovište napuštaju kada ojačaju (zveri, glodari). Sisari se hrane hranom biljnog i životinjskog porekla, koju pomoću zubnog aparata uzimaju i pripremaju za varenje.

Papkari na području Podunavlja:

 • Jelen
 • Srna
 • Divlja svinja

Zveri na području Podunavlja:

 • Šakal
 • Lisica
 • Tvor
 • Kuna
 • Lasica

Pripremila: Jovana Cvetić IV-3

Valid XHTML 1.0 Strict! | O nama | Site map | Kontakt | © 2008 - 2015 prof. Duško Obradović sa učenicima Gimn. "Veljko Petrović" Sombor | CSS-Cvele |