Položaj Hidrografija	Stanovništvo Priroda Istorija Stari zanati	Privreda

Gornje Podunavlje

Gornje Podunavlje - veliko poplavno područje na krajnjem severozapadu Vojvodine, predstavlja jednu od najočuvanijih ritsko-močvarnih celina na toku Dunava kroz Srbiju. Kao jedan od poslednjih centara velike biološke raznovrsnosti u Podunavlju, od 2001. godine uživa status Specijalnog rezervata prirode - zaštićenog dobra I kategorije. Prostire se na 19 648 km2, uz levu obalu Dunava, od samog ulaska reke u zemlju do naselja Bogojevo, obuhvatajući gotovo 70km rečnog toka. Sačinjavaju ga dva velika rita - Monoštorski i Apatinski, kao deo velike poplavne doline na srednjem toku Dunava koja se prostire i u susednoj Mađarskoj i Hrvatskoj. Posmatrana u celini, ova poplavna dolina, nakon delte, predstavlja najznačajnije vlažno područje na čitavom toku Dunava, druge najveće reke u Evropi i jednog od najznačajnijih rečnih slivova u svetu. Smeštena u tri države, ova ekološki jedinstvena celina je prepoznatljiva kroz tri zaštićena prirodna dobra, uživajući u svakoj zemlji izuzetno visok stepen zaštite.

Gornje Podunavlje odlikuje izuzetna biološka raznovrsnost. Kao jedno od retkih preostalih ritsko-močvarnih područja u čitavom slivu Dunava, izbegavši sudbinu većine sličnih da bude isušeno i kultivisano, Gornje Podunavlje danas predstavlja poslednje utočište za brojni živi svet vezan za poplavna područja. Karakteriše ga mnoštvo vodenih površina - rukavaca, mrtvaja, kanala i bara, očuvani kompleksi starih šuma hrasta lužnjaka i topola, obilje ptičjih vrsta, od kojih su mnoge ugrožene na međunarodnom nivou, najveća populacija jelena na ovim prostorima, te neka od najboljih mrestilišta na 2850km dugom toku Dunava. Temeljni fenomen ovog područja predstavlja Dunav i njegov poplavni režim. Naizmenično se izlivajući i povlačeći u rečno korito, Dunav nanosi plodni mulj i hranljive materije oko sebe, stvarajući na taj način ekološku osnovu za razvoj neobično bogatog živog sveta koji ovde srećemo.

Osim velike biološke raznovrsnosti, Gornje Podunavlje krasi i autentično kulturno nasleđe. Živeći uz reku, čovek je od najranijih dana koristio njene bogate resurse, prilagođavajući je svojim potrebama, menjajući njen prirodan izgled i pri tome često narušavajući prirodne vrednosti. U isto vreme, stvarao je autentičnu podunavsku kulturu, životne obrasce nastale kao pokušaj da se prilagodi velikoj reci i njenim ćudima. Bogatstvo kulturnog nasleđa ogleda se u mnoštvu izvornih običaja, folkloru, jeziku, nošnjama, ribolovnom alatu, karakterističnim čamcima, jelima... Gornje Podunavlje predstavlja atraktivnu destinaciju za posetioce, privlačeći goste bogatstvom svojih prirodnih vrednosti i autentičnim podunavskim kulturnim miljeom. Jedna od retkih oaza gde se još uvek može uživati u vožnji Dunavom, nepreglednim rukavcima i kanalima, nesputanoj rici jelena, mirnim noćima u ribolovačkim domovima i seoskim domaćinstvima, autentičnim ribljim specijalitetima, poslednjim dunavskim alasima...

Valid XHTML 1.0 Strict! | O nama | Site map | Kontakt | © 2008 - 2015 prof. Duško Obradović sa učenicima Gimn. "Veljko Petrović" Sombor | CSS-Cvele |