Položaj Hidrografija	Stanovništvo Priroda Istorija Stari zanati	Privreda

Biljke

Zavisno o mikroreljefu odnosno dužine trajanja vode na staništu (poplavne i podzemne vode),razvile su se različite biljne zajednice. Na vodenoj površini u proleče lelujaju se beli cvetovi, zatim ubrzo procvetaju lopoči i lokvanji, a leti se največi deo bodenih površina prekrije žutim prekrivačem plavuna. Na nešto višim terenima se prostiru mozaično trska, oblič i šaš, gusto i visoko raslinje koje pruža odličan zaklon pticama močvaricama i drugim životinjama. Te površine mestimično presecaju grede sa gustim, neprohodnim žbunjem, sa starima vrbama u čijim dupljama nalaze dobra skoloništa kuna i zlatica, divlja mačka, sova i druge vrste. Na najvišim gredama nalazimo hrastove, jasen i topole zadivljujučih dimenzija u čijim krošnjama orao belorepan svija svoje gnezdno kao i druge ptice grabljivice sa ovog područija.

Valid XHTML 1.0 Strict! | O nama | Site map | Kontakt | © 2008 - 2015 prof. Duško Obradović sa učenicima Gimn. "Veljko Petrović" Sombor | CSS-Cvele |