ПРЕПОРУЧЕНИ УЏБЕНИЦИ ПО ПРЕДМЕТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

(ДА БИСТЕ ПРЕУЗЕЛИ СПИСАК ПРЕПОРУЧЕНИХ УЏБЕНИКА, КЛИКНИТЕ НА НАЗИВ ПРЕДМЕТА)

ДРУШТВЕНО - ЈЕЗИЧКИ СМЕР:

СПИСАК ПРЕДМЕТА
Обавезни предмети:
Физичко васпитање
Изборни предмети:
Верска настава
Грађанско васпитање

 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР:

СПИСАК ПРЕДМЕТА
Обавезни предмети:
Физичко васпитање
Изборни предмети:
Верска настава
Грађанско васпитање

 

ОПШТИ СМЕР НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ :

СПИСАК ПРЕДМЕТА
Обавезни предмети:
Физичко васпитање
Изборни предмети:
Верска настава
Грађанско васпитање

 

ГИМНАЗИЈСКИ ИТ СМЕР ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ИНФОРМАТИКУ И РАЧУНАРСТВО:

СПИСАК ПРЕДМЕТА
Обавезни предмети:
Српски језик и књижевност
Страни језик
Историја
Музичка култура
Физика
Хемија
Физичко васпитање
Математика
Дискретна математика
Биологија
Психологија
Ликовна култура
Социологија са правима грађана
Филозофија
Примена рачунара
Програмирање
Рачунарски системи
Оперативни системи и рачунарске мреже
Објектно оријентисано програмирање
Базе података
Програмске парадигме
Веб програмирање
Изборни предмети:
Верска настава
Грађанско васпитање

Обавезни предмети

уџбеници

Valid XHTML 1.0 Strict! | Мапа сајта | Контакт | © 2007-2016. проф. Душко Обрадовић и проф. Светлана Варићак - Васић са ученицима Гимназије,
уз посебан допринос ученика Предрага Илкића(IV-5/2011.)